Youth Aikido

UNGDOMSTRÆNING I AIKIDO for 10 – 15 årige

Illustration af Aikido: Line Møller Larsen

Illustration: Line Møller Larsen

Aikido ungdoms træning
Ungdoms træning er ikke aktiv i løbet af sommeren, men genoptages ved skolerne start.


Træning slutter i juli måned og starter igen den 12. august 2024.
Tirsdage og torsdage kl. 16:30 – 18:00 (10 – 15 år)
Månedskontingent: 250 kr.

Aikido er en kampkunst som bygger på et fundament af ikke-aggressivitet. Man har ikke angreb i Aikido – det er en ren defensiv kampkunst. Man konkurrerer heller ikke i Aikido. Man træner for at udvikle sig selv, både fysisk, mentalt og spirituelt. Man lærer at undgå modstanderens/angriberens kraft for, i cirkulære, harmoniske bevægelser, at neutralisere angrebet. Man skiftes til at være den, der udfører den defensive teknik, og den som teknikken udføres på. Hermed lærer man, at samarbejde med hinanden, og lærer af hinanden igennem træningen.

Børn og unge drager stor nytte af Aikido træning, dels som en fysisk træningsform, som lærer dem om, blandt andet, at falde (man har mange kast i Aikido, og man lærer at falde, for at kunne modtage Aikido-teknikkerne), at stå og bevæge sig i balance, at undvige, og mange andre nyttige ting. Aikido har, som den traditionelle japansk kampkunst den er, også megen fokus på korrekt opførsel og etikette – “reigi” på japansk. Dette viser sig at have stor positiv indflydelse på børn og unge, ved at lære dem at vise respekt og medfølelse overfor deres træningspartnere og instruktører.

Aikido undervisningen i Copenhagen Aiki Shuren Dojo differentieres i forhold til de enkelte børn / unge.

Ungdomstræningen varetages af Mikkel Ravn, en af Copenhagen Aiki Shuren Dojo’s hovedinstruktører.

Med venlig hilsen,
Ethan Monnot Weisgard

For tilmelding og yderligere information:
Tel.: 4086 3212
e-mail: info@aiki-shuren-dojo.com


CHILDREN’S CLASSES IN AIKIDO

Youth classes are not active during the school summer vacation.
They will resume when schools start.


For children from 10-15 years of age
Youth class training time:
Tuesday and Thursday 16:30-17:30

Monthly fee: 250 kr.

Aikido is a martial art based on non-aggression. There are no offensive or attacking techniques in Aikido – it is a defensive martial art. There are no competitions in Aikido. You train to develop yourself – physically, mentally and spiritually. You learn to avoid your attacker’s power, and to neutralize the attack through circular harmonious movements. You take turns being the person doing the defensive technique, and the person the technique is performed on. In this way, training becomes a means to learn to work with each other, to develop yourself and to learn from each other.

Children benefit greatly from Aikido as a physical training method to develop strong and flexible bodies. They learn falling and rolling techniques in order to receive the techniques of Aikido when they are in the attacker’s role. They also learn correct posture, to stand and move in balanced positions, how to move to avoid the attacks and many other useful things.
Aikido, as the traditional martial art that it is, puts great emphasis on correct manners and behaviour – “reigi” in Japanese. This proves to have a positive effect on young people, teaching them respect and empathy towards their training partners and instructors.

Aikido lessons in Copenhagen Aiki Shuren Dojo will be taught in a differentiated manner, both regarding the contents of the teaching as well as in regard to the individual children.

The Youth Group is taught by Mikkel Ravn, one of Copenhagen Aiki Shuren Dojo’s main instructors.

Sincerely,
Ethan Monnot Weisgard

For enrolment and information:
Tel. 4086 3212
e-mail: info@aiki-shuren-dojo.com